Sevk İrsaliyesi Nerede Yapılır? Nasıl Yapılır? Hangi Belgeler Gerekli? Tasarımı, Çeşitleri, Örnekleri, Baskı, Fiyatları

 

Saraçoğlu Reklam

              Sevk irsaliyesi nedir?

Sevk irsaliyesi, ticari bir malın bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir.

             Satılan mal, alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşınıyor veya taşıtılıyorsa, sevk irsaliyesini satıcı düzenler. Malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde sevk irsaliyesini, alıcı düzenler. Ancak alıcı ve satıcının bu konuda anlaşmaları halinde, sevk irsaliyesi satıcı tarafından da düzenlenebilir. Bu durumda alıcı tarafından ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmez.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yeri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malı gönderen, sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundadır.

Yukarıdaki şekilde; alıcı, satıcı veya malı gönderen tarafından düzenlenmesi gereken sevk irsaliyesinin tarihi ile irsaliye numarasının faturaya kaydedilmesi zorunludur.

En az 3 suret olarak düzenlenecek sevk irsaliyesinin 2 sureti malı taşıyan taşıtta bulundurulur. Yoklama ve denetim sırasında, 2 suret de yetkili mumurlara ibraz edilir.

SEVK İRSALİYESİNDE ŞUNLAR BULUNUR

a) Sevk irsaliyesi ibaresi,
b) Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
c) Gönderilen malın cinsi veya miktarı,
ç) İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
d) Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği,
e) Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
f) Düzenleme tarihi ile malın fiili sevk tarihi,
g) Düzenleyenin imzası.

İrsaliyeler; mürekkepli kalem, makine (bilgisayar yazıcısı, daktilo vb.) veya kopya kurşun kalem ile doldurulur. Birden fazla örnek düzenlendiği taktirde, her birine kaçıncı örnek olduğu işaretlenir.

Aynı müessenin çeşitli şube veya kısımlarından her biri, ayrı ayrı irsaliye kullandığı taktirde bu irsaliyelere, şube veya kısım isimlerinin yazılması veya özel işaretlerle seri ayrımı yapılması zorunludur.

Anket